Voor alle duidelijkheid

Eigenlijk houden wij niet zo van de term ‘voorwaarden’, maar is het misschien wel handig dat er openheid en duidelijkheid is over hoe we met bepaalde dingen omgaan bij Silenz. Je kunt het misschien eerder zien als onderlinge afspraken die we samen maken, alleen die dan alvast voor je zijn opgesteld. Aan jou is alleen de vraag of je je in die afspraken kunt vinden en ermee akkoord kunt gaan.

Van toepassing op….

Deze afspraken zijn van toepassing op alle online trainingen, online coaching en de offline trainingen van Silenz.

Inschrijving

 1. Bij sommige trainings- en/of coachingstrajecten stellen we je bij de inschrijving een aantal persoonlijke vragen. Je bent nooit verplicht deze in te vullen. Ze helpen wel voor jezelf en voor de trainer om te kijken of de training op dit moment bij je past. Wij gaan altijd zorgzaam om met deze gegevens, zie ook ‘Privacy Vriendelijk’.
 2. De trainer of coach heeft altijd de mogelijkheid om op basis van zijn ervaring, je niet toe te laten tot een bepaald trainings- of coachingstraject. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat hij het op dit moment zelf niet ziet zitten om een traject met je te starten, of omdat het hem voor de groepsdynamiek beter lijkt.
 3. Bij inschrijving voor groepen of trajecten met een wachtlijst of maximum aantal deelnemers, zien we de volgorde van betaling als definitieve inschrijfdatum.

Betaling

 1. Je kunt je alleen inschrijven en betalen via silenz.nl, via een van de betalingsmogelijkheden die we je daar aanbieden.
 2. De betaling is gelijk je definitieve bevestiging van inschrijving. Wanneer je betaling nog niet is afgerond, ben je ook nog niet ingeschreven voor een bepaald trainings- of coachingstraject.
 3. Wij vinden het belangrijker dat we iets voor je kunnen betekenen, dan dat we veel geld verdienen. Kun je om een of andere reden de bijdrage niet betalen, neem dan gerust contact op. Dan kunnen we in overleg kijken wat mogelijk is.

Annulering

 1. Je kunt altijd binnen 14 dagen na inschrijving en betaling, en tot maximaal 4 weken voordat de training start, de training te annuleren. Je krijgt dan het volledige bedrag teruggestort op je rekening.
 2. Na 14 dagen, maar nog binnen 4 weken voordat de training of workshop start, brengen we € 100,- in rekening. Dit mede omdat we al op je rekenden, we misschien andere deelnemers hebben afgezegd, en we er al tijd in hebben gestoken (om bijvoorbeeld je inschrijving te verwerken).
 3. Binnen vier weken voor de training of workshop kun je niet meer mogelijk te annuleren. Dit is mede omdat andere deelnemers en de trainer/coach ook afhankelijk zijn van jouw  bijdrage en/of deelname. Bij te weinig deelnemers kan een training bijvoorbeeld niet starten. Of andere deelnemers konden niet meedoen, omdat er geen plek meer was.
 4. Ook wanneer je tijdens een eenmaal gestart en betaald trainings- of coachingstraject besluit te stoppen, dan is er geen mogelijkheid tot terugbetaling.
 5. Je kunt wel ten alle tijde, in overleg met de trainer of coach,  iemand anders in jouw plaats laten deelnemen (mits het traject nog niet gestart is).

Afgelasten of verzetten van trainingen of workshops

 1. We kunnen een training of workshop annuleren omdat er te weinig deelnemers zijn, of om een andere onvoorziene omstandigheid. Als je al betaald hebt, krijg je in dat geval je betaalde bijdrage terug gestort op je rekening.
 2. Ook heeft de trainer het recht om een training of workshop te verzetten, mits in goed overleg met de reeds ingeschreven deelnemers.

Bij afwezigheid

 1. Wanneer je een bepaalde sessie van een training niet aanwezig kunt zijn, is het niet mogelijk om deze op een ander moment in te halen. Dit is mede omdat anders de veiligheid en de dynamiek in een andere groep verstoord kan raken.
 2. Soms kan een trainer je de mogelijkheid geven om een bepaalde dag of workshop wél op een ander moment in te halen. Deze keuze is altijd aan de trainer zelf.
 3. Wanneer je afspraken tijdens een individueel trainings- of coachingstraject mist, en dit niet 24 uur van te voren laat weten, worden deze wel meegeteld als sessie. Dit omdat de trainer/coach hier voor jou tijd voor had ingepland.

Vergoeding

 1. Marc van Heyningen is aangesloten bij de beroepsvereniging voor mindfulnesstrainers, de VMBN. Momenteel wordt alleen de 8-weekse offline mindfulnesstraining in bepaalde gevallen door sommige ziektenkostenverzekeraars (deels) vergoed. Dit gebeurt meestal vanuit een aanvullend pakket.
 2. Je bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de bijdrage voor online of offline, training of coaching. Wij declareren geen kosten bij zorgverzekeraars en het is aan jou om uit te zoeken of je misschien een deel vergoed kunt krijgen, en dit vervolgens bij je verzekeraar in te dienen.
 3. Soms vergoeden werkgevers de kosten van training of coaching. In dat geval is het mogelijk om de factuur direct naar de werkgever te sturen, zodat jij er geen omkijken naar hebt.

Vertrouwelijkheid

 1. Wij vinden veiligheid en vertrouwelijkheid erg belangrijk. Daarom vragen we je of je bij deelname aan een trainings- of coachingssessie zorgzaam om wilt gaan met wat er ook maar besproken en/of gedeeld wordt. Dat houdt in dat je niet over de ervaringen van andere deelnemers praat met anderen.
 2. Ook de coach of trainer kan wel eens persoonlijke ervaringen delen. Ook daarvan vragen we je om hier respectvol mee om te gaan en dit voor jezelf te houden.
 3. Uiteraard ben je vrij om je eigen ervaringen te delen met wie dan ook, mits met respect voor de privacy van zowel andere deelnemers, als de trainer/coach.

Klachten

 1. We gaan ervan uit dat als er iets is, dat je ons dit eerst laat weten. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we er samen wel uit komen.
 2. Mocht je toch een klacht in willen dienen, dan kun je altijd terecht bij de beroepsvereniging voor mindfulnesstrainers, de VMBN. Je kunt hun klachtenregeling en de toelichting erop hier als pdf downloaden. Ook zijn er vertrouwenspersonen die je kunt benaderen.

Mailing tijdens online traject

 1. Bij online trainings- of coachingstrajecten geven we specifiek aan wat er binnen een traject valt, waaronder: hoe vaak er over en weer gemaild wordt, waarover gemaild wordt en de bereikbaarheid van de trainer/coach.
 2. Daarbij is er sprake van een bepaalde frequentie van mailing, zoals 2x per week, en/of een bepaalde duur van begeleiding, zoals 13 weken. Dit vermelden wij in principe altijd bij het specifieke traject.
 3. Communicatie bij online trajecten verloopt in principe altijd via e-mail.
 4. De trainer geeft aan wanneer hij wel en niet bereikbaar is.

Over verantwoordelijkheid

Graag willen wij hier even stil staan bij ‘verantwoordelijkheid’ en het maken van keuzes.  Silenz heeft als visie dat iedereen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn of haar eigen fysieke en mentale welzijn (of voor wat voor keuzes je ook maakt in je leven). De training en coaching die Silenz aanbiedt is bedoeld om meer inzicht in jezelf te krijgen. De beslissingen en keuzes die je op basis daarvan maakt, zijn altijd aan jou.

We willen benadrukken dat niets moet en dat je niets wordt opgelegd. Suggesties die je op de website of van een trainer of coach krijgt, zijn nooit meer dan dat, suggesties. Het is aan jou om te kijken of het goed voelt, of bij je past om er iets mee te doen. Alles wat je hier krijgt aangereikt is een uitnodiging, nooit een verplichting. Wat je ermee doet is altijd aan jou.

Silenz, en daarmee de coaches en trainers, is niet verantwoordelijk voor gevolgen van acties die genomen worden op basis van de informatie die wordt aangeboden op silenz.nl. Deze informatie kan ook zonder nadere berichtgeving gewijzigd worden. Inzichten en ideeën veranderen nu eenmaal en daarmee ook de informatie op silenz.nl. Het bedrijf is een verlengde van wie wij zijn, en daarmee groeit het mee met onze eigen ontwikkeling en inzichten.

Het kan wel eens gebeuren dat onze informatie fouten bevat. Laat dat ons dan gerust weten. Wij passen dit graag aan.

Verder linken wij regelmatig naar websites, boeken en andere content buiten silenz.nl. Dit doen we met een reden, omdat wij denken dat het inspirerende of behulpzame bronnen zijn. We zijn echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bronnen. Ook wat je hierin leest en de beslissingen die je op basis daarvan maakt, is helemaal aan jou.

Als je je hier niet in kunt vinden, dan vragen wij je om geen gebruik te maken van deze website en de trainings- en coachingstrajecten die hier worden aangeboden.

Praktische gegevens

Silenz in ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 64003515.

Adresgegevens:

Silenz
Tieratesstraat 2
2291 ZJ Wateringen

Marc van Heyningen is ingeschreven als categorie 1 trainer bij de beroepsvereniging voor mindfulnesstrainers, de VMBN

Voor vragen of opmerkingen, mail gerust naar marc@silenz.nl.

Download als pdf

Je kunt de algemene voorwaarden downloaden als pdf.

Click to access the login or register cheese

Pin It on Pinterest

Share This
x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO